Solceller

4 ÅRS ERFARENHETER AV SOLCELLER – Töresbyn 5

Vi har valt att satsa på solceller utifrån ett miljöperspektiv. Vår kostnad för installationen våren 2013 var cirka 90 000 kr. Då gjorde vi själva allt arbete med att montera solcellerna på taket. Vi fick ett statsbidrag på 30 %, så vår kostnad för anläggningen blev 60 000 kr.

Den tid anläggningen varit igång har den producerat cirka 6 000 kWh/år. Vi förbrukar cirka  2 500 kWh/år och säljer 3 500 kWh/år.

Just nu betalar vi cirka 1,20 kr/kWh för den ström vi köper.
För den el vi säljer får vi cirka 0,65 kr/kWh fördelat på:

  • 0,04 kr i spotpris på sommaren – 0,35 kr vintertid
  • 0,40 kr i ett spottillägg – ersättningen är beroende av vilket elbolag man har
  • 0,60 kr i skattereduktion

Detta gör att vi inom 10 – 15 år får tillbaka investeringen. Troligen tidigare, då elpriset inte kommer att sjunka. Anläggningen kommer förhoppningsvis ha en driftstid på minst 25 år.

ATT TÄNKA PÅ

För att få ut så mycket som möjligt av den el man producerar får man tänka efter så att man använder sitt sommaröverskott på ett bra sätt. Till exempel:

  • Timer på varmvattenberedaren så den bara är gång dagtid
  • Robotgräsklipparen/laddhybridbil laddas dagtid
  • Tvätt- och diskmaskinen är igång dagtid
  • Lagra överskottet i ett batteripaket – se nedan

Det är positivt med en brantare taklutning då man på det sättet får mer effekt vår och höst, då elförbrukningen i hushållet oftast är lite högre. Det blir lite mindre effekt under sommaren. När man monterar solcellerna ska man tänka på hur man kopplar samman dem i grupper. Blir en cell skuggad minskar hela effekten inom den grupp som är sammankopplad. Idag finns också solcellspaket där varje cell utgör en egen enhet detta ger högre effekt för anläggningen.

Christer Johansson

Länkar:

Så här fungerar en solcellsanläggning

Prisexempel på anläggningar – till prisexemplen tillkommer installation av solcellerna och anslutning av utrustningen

Information och priser för batteripaket

Information från Länsstyrelsen angående ansökan om bidrag för solceller

Energirådgivare Dalslands miljö och energiförbund