Följ med ut

Hej!

Du kommer väl med på vårvandring med avstånd och du behövs i miljöarbetet.

Vandring till Borekulle

Samling vid OK-stugan Dals Rostock 18.00
Vandring till Bore Kulle och tillbaka.
Glöm inte med med för fikastund

Ansvarig Bertil 0705 81 05 26

Bild – mjölkudden 20-05-08 – fantastiskt fint blommande St Per med mera