Följ med ut

Hej och välkomna med på!

Årsmötet 15/3-23

Stallet bakom Tingshuset 18:30

Årsmöte och samtal om energifrågan. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Se program nedan.

Lördag 1/4 – 23

Vandring till Norra Båsane

Samling 10.00 vid gamla affären i Dalskog

Följ med till en mycket speciell plats i dalsländska naturen. Plats är känd för sina olika mossor, men här finns också spännande bergsformationer och vackra platser.

Ta med kaffe.

Inslag från Norra Båsane i Naturmorgon

Bild – Yttre Bodane fin is 6/2-21

 

Kallelse till årsmöte med Nordals Naturskyddsförening

Onsdagen den 15 mars klockan 18:30 2023

Stallet bakom Tingshuset, Mellerud
Årsmötesförhandlingar

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Redovisning av kassaläget, fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorerna avger sin berättelse
 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 10. Fastställande av verksamhetsplan. Program i Natur på Dal. Hemsidan
 11. Val av styrelse, inklusive firmatecknare med uttagsrätt var för sig, samt suppleanter och valberedare samt två revisorer
 12. Vad vill Nordalskretsens medlemmar?
 13. Ärenden som väckts genom motioner
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Styrelse 2022

Ordförande, vakant, varje år

Sekreterare: Birgitta Olsson 2 år

Kassör: Christer Johansson 1 år, firmatecknare

Ledamot: Håkan Kristiansson 2 år, firmatecknare

Ledamot: Bertil Larsson 1 år

Ledamot: Martin Niklasson, 1 år

Revisorer

Åke Gustavsson och Monica Carmestedt

Valberedning

Vakant

Det bjuds på smörgås och kaffe/te. Alla är varmt välkomna!