Vi måste bli fler

Hej! Naturskyddsföreningarnas lokala kretsar har det svårt med aktiviteter och medlemsmöten. . Tiderna förändras och föreningslivet också förstås. Hur ska det bli i framtiden? Det är förstås upp till oss själva. Se kontaktinfo för att hitta oss i styrelsen och utflykter i närområdet.
Läs gärna sammanfattningen från årsmötet nederst på sidan.

Välkommen med på våra aktiviteter.

Fåglar och nostalgi vid Gösjön

Söndag 9 juni 17.00.
Sören Jägmarker som var med och bildade Skålleruds fågelförening och den första kretsen av Naturskyddsföreningen i Dalsland (och som berättade om detta i Natur på Dal 2 23) kommer till den här träffen för gamla och nya fågel- och naturintresserade. Ta med fika! Ett samarrangemang med DOF .Ansvarig Håkan Kristiansson 0707 66 32 17.

Uppdaterad text om ”Bokprat”. 

6 personer träffades. Mycket trevligt småprat om framför allt texter/böcker vi läst. Några berättade den som läst lite mer om, andra bara vi nämnde.

En del böcker fann nya läsare och vi lånade av varandra.

 Beslöts att vi träffas nästa gång i Sunnanå hamn, gamla väntsalen och stationshuset 28 maj 18.30.

Då ska vi prata vidare om de böcker vi läst. Om någon ytterligare vill komma med är den välkommen. En lista på de böcker vi nämnt finns att få.

 

Från Årsmötet

Årsmötet i mars var lite mer välbesökt än vanligt, viket var positivt. Birgitta sammanfattade samtalet med Jonny krin Hur når vi målet nollutsläpp 2045?”

Jonny Lindblom fick inleda vår kväll med tankar och reflektioner om hållbarhet och vad vi som individer, samhällsmedborgare och världsmedborgare kan göra för att nå målet nollutsläpp år 2045. Efter hans funderingar flöt samtalet med tänkvärda synpunkter från alla håll. Demokrati och fakta är två viktiga grundförutsättningar för att vi ska kunna förändra och värna miljön. En annan nyckelfras var ”förvalta vår jord”. Mot slutet av samtalet enades vi om att gemenskap i motsats till ensamhet behövs för att vi ska kunna förändra och jag tror att vi alla kände oss hoppfulla trots dystra rapporteringar och politikeruttalanden.

Testa gärna din påverkan på klimatet på en app som redovisar ditt klimatpåverkan – sök på ”klimatpåverkan”