Kontaktinfo

Hej! Vi behöver bli fler aktiva i föreningen.

Kontakta gärna

Christer Johansson – cj.torsbyn@gmail.com om du vill vara med och aktivt arbeta för natur- och miljövårdsfrågor i Mellerud